Vedtekter Sogndal turlag

, sist oppdatert 28/11 21013.