Våre hytter

Foto: Arne Lerum

Grøssete er ein støl med nokre stølshus og hytter. Det raude stølshuset er Sogndal Turlag si hytte. Hytta har fem sengeplassar, i tillegg kan inntil to personar liggje på golvet. Hugs DNT standardnøkkel som kan lånast mot depositum hjå Intersport i Sogningen.

Meir informasjon:

http://www.ut.no/tur/2.3594/

Foto: Hallgrim Rogn

Råkeneset er ein 250 år gamal husmannsplass som eigd av Sogndal turlag.  Råkeneset  opnar eit heilt  særeige og spanande landskap i kystkommunen  Solund.  Mellom  ”bakkar og  berg  ut  med havet” ,  er  det rikt høve til å  gå på fotturar, padle kajakk eller ro på stille fjord.   Landskapet omkring Råkeneset  har fjellområde som gjev ein oppleving av høgfjell.   Øyane  vestafor   husmannsplassen   er mange og flotte .  Her kan ein plukke  ut turmål som  vil høve både   liten og stor. 

Husmannsplassen Råkeneset vart freda av Riksantikvaren i 1989.

Meir informasjon:

http://www.ut.no/hytte/3.1594/