OBS! Redusert tilbod. Ver venleg å sjekk oppdatert informasjon om hytter og aktivitet Reduced service. Please check updated information on cabins and activities.

I ei tidsavgrensa periode vert det kun anledning til deltagelse for personar bosett i samme kommune som foreningen / turlaget hører heime i. Det vil sei at kun dei som bur i Sogndal kommune kan delta på Sogndal Turlag sine turar.

Kun kohortar kan booke Grøssete saman. 

På tur i Sogndalsdalen
På tur i Sogndalsdalen Foto: Åsmund Schanke Kalsnes

SISTE NYHEITER:

Rabattavtale med Intersport Sogndal

Som medlem i Sogndal turlag får du rabatt på turutstyr hjå Intersport Sogndal; 20% på fjellsko og terrengsko, 15% på telt, soveposar og anna turutstyr. Du må først registrere deg som medlem i Sogndal turlag

her

Luster Sparebank er stolt sponsor av Sogndal Turlag