Sogndal gålag

Heldagstur til Koster
Heldagstur til Koster Foto: May-Liss Hansen

Bli med Sogndal gålag på tur
Sogndal gålag er ei undergruppe i Sogndal Turlag.

Turane går kvar tysdag frå april til ut oktober, med start frå avreiseplass kl 10.15.
Vi startar opp 23.april - t.o.m 25.juni. Juli er feriemånad, og så startar vi opp att 30.juli -
t.o.m 29.oktober.Turane blir korta ned eller endra ved dårleg vêr.
Deltakarane må kunne gå i terreng i to til fire timar.

Turprogram

Oppmøteplassar/ avreiseplassar
Sogndal: Lægreidsplassen
Leikanger: Saften
Balestrand: Holmen eller Dragsvik
Dersom turen går i Leikanger, er Saften avreiseplass, og oppmøte på Lægreidsplassen er då
kl 09.45.
Dersom turen går i Sogndal, er Lægreidsplassen avreiseplass, og oppmøte på Saften er kl
09.45.
Balestrand må legge inn tilsvarande ekstra tid i høve til kvar avreiseplassen er, og tilpassa
ferjetider.

Ta med på turen

  • Gode kle og sko
  • Regnkle om vêret tilseier det
  • Litt ekstra varmt tøy
  • Niste og drikke. Matpause vert alltid lagt inn.
  • Stavar for dei som ynskjer det.

På alle turar vil vi ha med kjentmann/ kvinne og turleiar.

Medlemskontingent kr 100,- for dei som ikkje er medlemer i DNT.

Turprogram vert lagt ut på sportsbutikkane i Sogndal, Leikanger, på daglegvarebutikkane i
Balestrand og på biblioteka i kommunane. Det vert og lagt ut turprogram på Heimesida til
Sogndal Turlag og på Sogndal Turlag si Facebook side. Medlemer i gålaget vil få turprogram
elektronisk og/ eller på papir. I tillegg vert det sendt ut ei påminning på e-post.

Kontaktpersonar:
Vidar Lægreid tlf 48153202
Kari Kitty Stadheim tlf 95191830
Kari Lundheim Bjåstad tlf 99233823
Oddvar Flæte tlf 90993461
Bjørg Eikum Tang tlf 93202490

Deltaking på alle turane til Sogndal gålag er på eige ansvar.

Vel møtt til ein triveleg tursesong!