Sogndal gålag

Heldagstur til Koster
Heldagstur til Koster Foto: May-Liss Hansen

Bli med Sogndal gålag på tur
Sogndal gålag er ei undergruppe i Sogndal Turlag
Turane går kvar tysdag frå april til ut oktober, med start frå avreiseplass kl 10.00.
Vi startar opp 14.04.til 30-06.
Juli er feriemånad, og så startar vi opp att 04.08 til 27.10.
Deltakarane må kunne gå i terreng i to til fem- seks timar.
Turane er merka med lett(L), middels (M) og krevjande (K).

Program 

Oppmøteplassar / avreiseplassar
Sogndal: Allmeningen (Lægreidsplassen)
Leikanger: Saften
Balestrand: Holmen eller Dragsvik
Kaupanger: Skogly
Dersom turen går i Sogndal er Allmeningen avreiseplass (kl. 10.00)
Då er tidspunkt på oppmøteplassane 09.30, Balestrand må legge inn ekstra tid for lengre reisetid.
Det same gjeld dei andre oppmøteplassane når avreiseplass er Balestrand. Vi må tilpasse tidspunktet
til ferjetider.

Ta med på turen

  • Gode kle og sko
  • Regnkle om vêret tilseier det
  • Litt ekstra varmt tøy
  • Niste og drikke. Matpause vert alltid lagt inn
  • Stavar for dei som ynskjer det

På alle turane vil vi ha med kjentmann/ kvinne og turleiar.


Medlemskontingent kr. 100 for dei som ikkje er med i DNT.
Turprogram vert lagt ut på sportsbutikkane i Sogndal og Leikanger, på daglegvarebutikkane i
Balestrand, og på biblioteka i kommunen. Det er og lagt ut program på heimesida til Sogndal turlag.
Det vert og lagt ut påminning på gålaget si Facebook-side, og det vert sendt ut e-post til
medlemmene


Kontaktpersonar:
Vidar Lægreid tlf 48153202
Kari Kitty Stadheim tlf 95191830
Gunnar Urtegaard tlf 97772807
Oddvar Flæte tlf 90993461
Bjørg Eikum Tang tlf 93202490


Deltaking på alle turane til Sogndal gålag er på eige ansvar.
Vel møtt til ein triveleg tursesong!
På grunn av Korona-situasjonen tek Sogndal gålag sikte på å starte opp aktiviteten frå 16.06.2020.
Det vert sendt ut meir informasjon på e-post og på Facebook.