Sogndal gålag

Styret i Gålaget 2021
Styret i Gålaget 2021 Foto: Marie Sørum
Heldagstur til Koster
Heldagstur til Koster Foto: May-Liss Hansen

Bli med Sogndal gålag på tur! Sogndal gålag er ei undergruppe i Sogndal Turlag

Turane går kvar tysdag frå april til ut oktober, med start frå avreiseplass kl 10.00.


Deltakarane må kunne gå i terreng i to til fem- seks timar.

Turane er merka med lett(L), middels (M) og krevjande (K).

Klikk her for å sjå program 

Klikk her for å komme til Gålagets Facebookside


Ta med på turen

  • Gode kle og sko
  • Regnkle om vêret tilseier det
  • Litt ekstra varmt tøy
  • Niste og drikke. Matpause vert alltid lagt inn
  • Stavar for dei som ynskjer det

På alle turane vil vi ha med kjentmann/ kvinne og turleiar.


Medlemskontingent kr. 100 for dei som ikkje er med i DNT.
Turprogram vert lagt ut på sportsbutikkane i Sogndal og Leikanger, på daglegvarebutikkane i
Balestrand, og på biblioteka i kommunen.  Det vert og lagt ut påminning på gålaget si Facebook-side, og det vert sendt ut e-post til
medlemmene


Kontaktpersonar:
Vidar Lægreid, tlf. 481 53 202
Kari Kitty Stadheim, tlf. 951 91 830
Bjørg Eikum Tang, tlf. 932 02 490
Hans Jørgen Binningsbø, tlf. 950 78 767
Arnstein Hauståker, tlf. 952 57 685
Tore Brudvik, tlf. 450 48 715

Deltaking på alle turane til Sogndal gålag er på eige ansvar.
Vel møtt til ein triveleg tursesong!

Her er aktivitetane til Sogndal Gålag!

Ingen kommende aktiviteter.

Klikk her for å skrive tekst.