Villblomtur til Meisauri

Foto: Knut Rydgren

Spennande tur  til Meisauri på Villblomdagen

Villblomstervandringa til Sogndal turlag og Norsk botanisk forening samla ei lita gruppe interesserte deltakarar, som fekk oppleve variert og vakker skogsnatur og spektakulær utsikt over fjorden på stien frå Fimreite og vestover mot Meisauri. Vi klatra litt i sjølve Meisauri, der vi mellom anna fann fleire av dei små asal-artane som er spesielle for området. Referat: Inger Auestad

Foto: Inger Auestad

Skrevet av Liv Norunn Hamre 18. juni 2018