Sogndal Turlag har 19 turpostar som ligg i Sogndal sentrum og nærområdet. Til alle turpostane går det skilta og merkte stiar. Du finn skildring av turane i eige turhefefte og på DNT sin turapp UT.no. Turane er graderte med fargekodar etter kor krevjande turane er. 

Turhefte med omtale av turane kjem til sals på Intersport Sogndal. Heftet fungerer også som klippekort for registrering av turane.