Botanikktur til Mørkridsdalen

Ved Mørkridslva
Ved Mørkridslva Foto: Tom Dybwad

Laurdag 19. juni hadde Sogndal Turlag tur i Mørkridsdalen med botanikk og landskapsvern som tema.

Liv Norunn og Inger gav oss kunnskap om plantene, og Liv og Trygve om skjøtsel og samarbeid med bøndene. Turleiar Tom fortalde om verneprosessen med oppretting av Mørkridsdalen landskapsvernområde og Breheimen nasjonalpark.

26 svært interesserte deltakarar hadde ein flott tur sjølv om det til tider kom ein del regn! Turen gjekk frå Hødnevollen om stølen Knivabakkli fram til stølen Liane, og tilbake på austsida av den mektige Mørkridselva forbi stølen Dulsete og tilbake til utgangspunktet.

Ved Liane
Ved Liane Foto: Tom Dybwad
Storvaksen alm - raudlista
Storvaksen alm - raudlista Foto: Tom Dybwad
Bru ved Knivabakligjerdet
Bru ved Knivabakligjerdet Foto: Tom Dybwad
Knivakklig med Dulsete bak
Knivakklig med Dulsete bak Foto: Tom Dybwad
Botanikarane Inger og Liv i frodig regnskog.Takk for turen!
Botanikarane Inger og Liv i frodig regnskog.Takk for turen! Foto: Tom Dybwad

Skrevet av Marie Sørum 22. juni 2021