Turleiarsamling

Foto: Wenche Fjørtoft

Turmat treng ikkje vere brødskive med brunost, sa Sigrid Henjum og gav oss gode tips.

Turleiarar og folkehøgskuleelevar fekk  inspirerande historier av Sigrid til å gjere turen til ei god matoppleving. Samtidig fekk turleiarane informasjon om risikovurderingar av turane. Det er mange spennande turar framover. Bli med!